publications

on modern and contemporary art, modern languages and comparative literature, and other topics

articles and book chapters

“Doç. Dr. Deniz Şengel’in Çalışmaları Üzerine” [‘On Associate Professor Deniz Şengel’s Works’]. İYTE Kütüphanesi E-Bülten. Feb 2010. 8 pp. [open access]

In memoriam Deniz Şengel.” Kritik: Special issue on Narratology. 3 (Spring 2009): 266–69.

“Şiirde Kutsalın Doğuşu: Rilke’nin Beşinci Ağıt’ı ve Heidegger” [‘The Birth of the Sacred in Poetry: Rilke’s Fifth Elegy and Heidegger’]. Hürriyet Gösteri: Special issue on Philosophy and Poetry. 246 (Feb–Mar 2003): 76–77.

“Louise Labé ve Şeref Hanım’da Lirik Kavramı” [‘The Concept of Lyric in Louise Labé and Şeref Hanım’]. In I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu. 06–08 Aralık. Ed. A. Gültekin. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 2002. 237–42.

“Bursa’da ut pictura poesis: Osman Hamdi Bey’in Kur’an Dersi ve Niyazi Akıncıoğlu’nun Bursa’sı” [‘Ut pictura poesis in Bursa: Osman Hamdi Bey’s Koran Instruction and Niyazi Akıncıoğlu’s Bursa’]. Parşömen: Special issue on Painting and Poetry. 2: 4 (Spring 2002): 94–117.

“Dickens’da Sidney İzleri” [‘Sidney’s Traces in Dickens’]: Review of D. Şengel’s Dickens ve Sidney: İngiltere’de Ulusal Edebiyatın Kuruluşu (İstanbul Bilgi University Publications, 2002) [‘Dickens and Sidney: The Foundation of National Literature in England’]. Radikal Kitap 2: 56 (12 April 2002): 11.

“Şiirin Yeni Görünümü: Kağıttan Siber-Kültür’e Geçişte Şiirin Yeri” [‘Re-Visions of Poetry: The Place of Poetry in the Transition from Paper to Cyber-Culture’]. Parşömen: Special issue on Literature and Utopia. 2: 3 (Fall 2001): 92–96.

translation: books and websites

Trans. English into Turkish: Guy Kawasaki, Büyüleme: Kalbi, Zihni ve Davranışları Değiştirme Sanatı. İstanbul: MediaCat Kitapları, 2011. 218 pp. [Original title: Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions (New York: Penguin, 2011)]

Trans. Turkish into English (with M. Şengel): Rota 02. İlhan Koman: Hulda Festivali, Sanata ve Bilime Yolculuk / Reader 02. İlhan Koman: Hulda Festival, A Journey into Art and Science [Turkish and English bilingual edition]. İstanbul: Plato Sanat Yayınları, 2010. 160 pp.

Trans. English into Turkish: Don Sexton, Pazarlama 101: Pazarlamanın En Güçlü Fikirleri Daha Fazla Müşteri Edinmek ve Onları Tutmak için Nasıl Kullanılır? İstanbul: MediaCat Kitapları, 2008. 374 pp. [Original title: Marketing 101: How to Use the Most Powerful Ideas in Marketing to Get More Customers? (New York: John Wiley & Sons, 2006)]

Trans. Turkish into English: Prose contents of Nazım Hikmet Ran’s official website. Editor of the website: Memet Fuat. 2001. 258 pp. www.nazimhikmetran.biz

translation: articles and book chapters

Trans. English into Turkish: Lorenzo Benedetti’s “Renk Beyaz: Sanat Mekânının Kavramsallaştırılması” [‘White Is the Color: The Conceptualization of the Art Space’]. In In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri]. Ed. B. Çaka. İstanbul: SALT, 2013. 4–6. [open access]

Trans. English into Turkish: Susan Hapgood ve Cornelia Lauf’s “Karalamalar, Evraklar ve İddialar” [‘Doodles, Deeds, and Claims’]. In In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri]. Ed. B. Çaka. İstanbul: SALT, 2013. 7–25. [open access]

Trans. English into Turkish: Daniel McClean’s “Sanat ve Hukukta Özgünlük: Atıf Meselesi Mi, Yetki Meselesi Mi?” [‘Authenticity in Art and Law: A Question of Attribution or Authorization?’]. In In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri]. Ed. B. Çaka. İstanbul: SALT, 2013. 26–45. [open access]

Trans. English into Turkish: Martha Buskirk’s “Belgelenebilir” [‘Certifiable’]. In In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri]. Ed. B. Çaka. İstanbul: SALT, 2013. 46–56. [open access]

Trans. English into Turkish: Linda Michael’s “Biz Bir Aileyiz” [‘We Are Family’]. In Patricia Piccinini: Beni Bağrına Bas/Hold Me Close to Your Heart [Turkish and English bilingual edition]. Ed. İ. Baliç. İstanbul: ARTER, 2011. 22–39.

Trans. Turkish into English: İhsan Derman’s “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…” In Track08 [Turkish and English bilingual edition]. Ed. A. Pekşen. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. 8–11.

Trans. Turkish into English: Serhan Ada’s “A la recherche de l’autre perdu.” In The Perfumed Garden. Publication of the Turkish Pavilion, 49th Venice Biennale. Ed. S. Ada. İstanbul and Venice: Nuova Icona, 2001. n. pag.

Trans. Turkish into English: Zeynep Sayın’s “Beyond Orientalism.” In The Perfumed Garden. Publication of the Turkish Pavilion, 49th Venice Biennale. Ed. S. Ada. İstanbul and Venice: Nuova Icona, 2001. n. pag.

Trans. English into Turkish (with E. Eraslan): “Söyleşi ve Makaleler” [‘Interviews and Essays’]. Easy Rider: Bir Özgürlük Şarkısı. Senaryo ve Tanıklıklar [‘Easy Rider: A Song of Freedom. The Script and Witnessings’]. İstanbul: Roll Kitapları, 2001. 7–32.

editing and proofreading

Ed. and Comp.: Haritasız: Medya Sanatlarında Kullanıcı Çerçeveleri / Uncharted: User Frames in Media Arts [Turkish and English bilingual edition] (comp. with A. A. Akın, S. Alves, B. Serexhe, G. Türkkan). İstanbul: Santral İstanbul Yayınları, 2009. 276 pp.

Ed.: Silahtarağa Elektrik Santralı: 1910–2004 / Silahtarağa Power Plant: 1910–2004 [Turkish and English bilingual edition] (comp. by A. Aksoy; rev. 2nd edn). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. 150 pp.

Ed.: Korda’nın Objektifinden Che: Bir Portrenin Devrimle Başlayıp İkonla Biten Öyküsü / Narrative of a Portrait: Korda’s Che from Revolution to Icon [Turkish and English bilingual edition] (comp. by T. Ziff). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. 168 pp.

Ed.: Emerging Cultural Continent: Actors and Networks (comp. by S. Ada and D. Ünsal). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. 112 pp.

Ed.: Silahtarağa Elektrik Santralı: 1910–2004 [‘Silahtarağa Power Plant: 1910–2004’] (comp. by A. Aksoy). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. 62 pp.

Ed.: Modern ve Ötesi [‘Modern and Beyond’; catalogue of the opening exhibition of Santral İstanbul]. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. 544 pp.

Ed.: Ön Açılış Sergileri: Sergi Rehberi / Pre-Opening Exhibitions: Exhibition Guide [Turkish and English bilingual edition]. İstanbul: Santral İstanbul Yayınları, 2007. 72 pp.

Ed. (with E. Aydeniz): 30th İstanbul Music Festival Catalogue. İstanbul: İstanbul Foundation for Culture and Arts, 2002. 192 pp.

Ed. (with İ. Mazlumoğlu): Deniz Şengel, İstanbul Bilgi University Guide to Writing Academic Papers and Dissertations. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002. 202 pp. [open access]

Pr.: Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları [‘Possibilities, Stances, Negotiation: Discussions on Public Space in Contemporary Art’] (comp. by P. Tan and S. Boynik). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. 176 pp.

Pr.: Kamusal Alan ve Güncel Sanat / The Public Turn in Contemporary Art [Turkish and English bilingual edition] (comp. by A. Aksoy and E. Ertürk). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. 102 pp.